hdche

24-7 Chill CD

“Be still, and know that I am God” (Žalm 46:10) 24-7: „Pre tiché intímne chvíľky s vašim Otcom skúste 24-7 Chill CD. Je skvelé pre modlitebné miestnosti a ta...

Čo prežil Toby Mac?

Toby McKeehan, dnes známy ako "tobyMac," sa preslávil hlavne kvôli aktivitám v kresťanskej svetoznámej kapele dc Talk. Pred pár rokmi začal svoju osobnú karié...

Manafest – Glory

Manafest alebo teda Chris Greenwood je rapper z Toronta. Pôvodne skater, ktorý sa dal na hip hopovú kariéru po úraze pri skateovaní. Chris sa teda zameral na ra...

Kto je LA Symphony?

Ak by ste si zadali na slovenskom google slovíčko LA SYMPHONY, veľa vám toho nenájde. Čo to teda je? Nejaký Los Angelský orchester? Vonkoncom nie! LA SYMPHON...