Rôzne

Stratené deti

40 miliónov detí stratených vo veľkom Božom sirotinci Je to moderná genocída a moderná nemilosť.Ak je toto ľudské právo, tak potom prečo niesme slobodný? Deliri...

Rok 2006 a Mediablog

Ďakujem všetkým návštevníkom Mediablogu za priazeň a prajem Vám všetkým úspešný nový rok 2007. Dúfam, že nám Pán Boh požehná čas, aby sme mohli naďalej prinášať...