Dotyky s hudbou

Dňa 19.5.2007 (sobota) sa uskutoční v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou už po druhýkrát mini festival, akcia s názvom Dotyky s hudbou. Na koncerte vystúpi miestna začínajúca skupina Len Tak Pre Radosť, známy Kapucíni z Bratislavy, manželia Kaczmarczykovci z Českého Tešína a skupina Longital z Bratislavy.

Program:
14:30 – 15:30 – Workshop – Duchovné rozlišovanie hudby – Ing. Mgr. Pavol Poláček
15:40 – 16:30 – Workshop – Prezentácia žánrov kresťanskej hudby – Ing. Mgr. Pavol Poláček

Vystúpenia hudobných skupín:
16:45 – 17:20 – Len tak pre radosť – Krásno nad Kysucou
17:30 – 18:30 – Kapucíni – Bratislava
18:30 – 19:00 – Prestávka
19:00 – 20:05 – Kaczmarczyk – Český Těšín
20:15 – 21:30 – Longital – Bratislava

Vstup je voľný.

Čo je však na programe zaujímavejšie, je prezentácia kresťanskej hudby od kolegov z webu Hudba.signaly.cz. Ich prednášky o kresťanskej hudbe sú chýrne po celej Českej republike a konečne sa dostali i na Slovensko. Ich premiérovú prezentáciu bude viesť Ing. Mgr. Pavol Poláček, ktorého som sa na prezentácie opýtal:

Ako si sa dostal ku kresťanskej hudbe a čím ťa zaujala:
Hudba je veľký dar od Boha. Preto i jeden z darov Ducha Svätého je dar umenia, k čomu sa priraďuje i hudba. S hudbou som sa stretal od malička, pretože starší brat bol DJ. Počúval som postupom času rôzne žánre a štýly. Často to odzrkadľovalo môj duchovný stav a náhľad na život. Po svojom obrátení som selektoval to ,čo som počúval.Nie každá hudba vedie k Bohu. Aj keď všetko, čo prijímame s chválou a ďakovaním je dobre. (porov.1 Tim 4:4), ale nemáme sa pripodobňovať zmýšľaniu tohto sveta ( Rim 12,2).

Zo začiatku som počúval len piesne, ktoré sa hrajú v chrámoch, rôzne schóly, zbory. To však nebolo to pravé. Až v polovici 90-tých rokov sa mi dostali do rúk nahrávky kresťanských kapiel a začal som tieto kapely počúvať a tiež propagovať. Samozrejme, že si vyberám hudbu i podľa žánru, kvality, ale musí mať zmysluplný a kresťanský obsah. A to sú moje kritéria, ako si vyberám hudbu.

Ako by si opísal prezentácie kresťanskej hudby, ktoré robíte v Českej republike?
K prezentáciám sme sa dostali úplne náhodou. Ešte na fakulte sme s bohoslovcami organizovali stretnutie miništrantov brnenskej diecéze. Dostali sa nám do rúk nejaké klipy kresťanských kapiel. Keďže sme o kresťanskej hudbe už niečo vedeli, tak sme urobili v rámci programu workshop o kresťanskej hudbe. Malo to veľký úspech, tak po príchode na centrum života mládeže v Příchoviciach som začal pre mladých robiť „tématka“ o hudbe. Je nás niekoľko, čo to robíme v ČR. Doteraz nás videlo asi 3500 mladých. Chodíme po školách, spoločenstvách a stretnutiach mládeže a dokonca sa nám rysuje pravidelný program v jednom klube v Prahe a v Tv Noe. Spolupracujeme s vydavateľstvom ROSA, ktoré nám poskytuje materiály a prezentácie… Hudba je vynikajúci prostriedok k evanjelizácii a predaniu posolstva evanjelia. Dá sa povedať, že pod vplyvom našich prezentácii vzniklo pár kresťanských kapiel, mladí si kupujú kresťanskú produkciu, navštevujú rôzne festivaly, ale hlavne počúvajú kresťanskú hudbu.

Koho by si na prezentáciu pozval?
Prezentácia nie je určená len pre mladých. V našej farnosti tento týždeň som mal prednášku spojenú s prezentáciou pre rodinné spoločenstvo. Je pre všetkých, ktorým sa páči hudba a chcú ňou oslavovať Pána.
Samozrejme, že mladí majú živší vzťah k hudbe. A je to i dobrá šanca osloviť neveriacich a vlažných, pretože máme svoj program vedený hlavne evanjelizačne a je spojený so svedectvami kapiel, ich príbehom a posolstvom.

Prezradíš nám čo sa skrýva pod názvom Duchovné rozlišovanie hudby?
Ako som spomínal, nie všetko čo človek počúva je dobre. Je hudba, ktorá vedie k Bohu, má dobré posolstvo, dobrého Ducha a hudba, ktorá nevedie k Bohu, má zlé posolstvo a vedie k Zlému. To je hudba, ktorú môžeme nazvať manipulačná hudba, satanská hudba, ezoterická. Preto dávam návrhy, ako rozlišovať v hudbe, hovorím o rôznych úskaliach, dôsledkoch a samozrejme o pozitívnych alternatívach.

Prednáška však nie je o posudzovaní hudby z hľadiska umenia, kvality, techniky, lebo som v tom len amatér, ale o duchovnom posudzovaní a ako „duchovný“ v tom už mám určitú kvalifikáciu.

V druhej časti budeš hovoriť o žánroch kresťanskej hudby, na aké skupiny sa máme tešiť?
Prejdem celou škálou žánrov kresťanskej hudobnej produkcie. Budeme sa venovať hudbe slovenskej, českej, polskej i zahraničnej. Prejdem všetky možne štýly: pop, rock, worship, hip-hop, funky, punk, metal a rôzne alternatívne smery.
Interpretov budem trochu komentovať o ich službe, posolstvu, úspechoch. Klipy budú všetky s titulkami, aby poslucháč mohol rozumieť o čom interpret spieva a mohol prijať ich posolstvo.

Určite tam budu kapely ako Delirious?, Third Day, Rebecca St. James, POD, David Crowder Band, Mark Schultz, Sonicflood, Switchfoot, Chris Tomlin, Amy Grant, 2 Tm 2,3, Arka Noego, Veselá Zubatá a mnoho ďalších.

Tvoja obľúbená skupina/videoklip?
Počúvam dosť veľa kresťanských kapiel, asi z tých známych z anglicky spievajúci Delirious?, Audio Adrenaline, polských 2 Tm 2,3, z českých Ginu, Jiný Rytmus, slovenských Timothy, The Raindown.

Bude možné zhliadnuť prezentáciu o kresťanskej hudbe i na inej akcii na Slovensku?
Keďže žijem a pracujem v Čechách, tak na Slovensko sa moc nešpecializujem. Dostali sme pozvánku na Campfest, ale bolo by nutné vyriešiť niektoré problémy okolo autorských práv a to by bolo pre nás náročné, tak to zatiaľ nechávame tak.

Vďaka za rozhovor 😉