Gary Smalley,John Trent – Požehnanie


Požehnanie – slovo, ktoré sa tak často spomína, ale tak málo praktizuje. Mnohí kresťania ani nevidia podstatu žehnania. “Mne nezáleží na tom, čo si o mne ľudia hovoria,” – ale je to skutočne tak? Je nám naozaj jedno, čo o nás povedia iní?

Pravdou však je, že všetci túžime po prijatí, po láske, po pochopení od ostatných. A všetko to začína už od mala v rodine. Prejavy lásky a požehnania od rodičov totiž môžu mať veľký vplyv na úspechy či pády v našich životoch. Časté zlyhania, nikdy nedokončená práca na čas, workoholici, či časté striedanie zamestnania môžu mať korene práve v rodine. Kniha Požehnanie do hĺbky nahliada na aspekty ako dávať a prijímať požehnanie. Autori Gary Smalley a John Trent ukazujú 5 základných kľúčov či elementov žehnania –  zmysluplný dotyk, hovorené slová, vyjadrenie vysokej hodnoty, vykreslenie jedinečnej budúcnosti a posledný element je aktívny záväzok.

Každá kapitola ukazuje na inú oblasť života od fyzických dotykov až po rozhodnutie napraviť chyby či zmeniť svoj postoj a správanie.

Praktické skúsenosti

Autori knihy pôsobia ako rodinný poradcovia, majú mnohoročné skúsenosti s rodinami, preto je v knihe je veľa príbehov, ktoré hovoria o pravdivosti napísaných slov. Kniha je písaná ako návod krok za krokom a postupne sú vysvetľované jednotlivé oblasti žehnania a praktické postupy ako to praktizovať. Nie sú to žiadne ťažké veci, len si to žiada rozhodnúť sa byť požehnaním pre iných a žehnať. V každej kapitole sú ukázané ich vlastné skúsenosti, biblické fakty, ale aj to ako v obyčajných rodinných situáciach môžeme žehnať alebo odmietnuť dať požehnanie, ako môžeme objať či potľapkať po pleci, pochváliť a vyzdvihnúť dobré vlastnosti, alebo nič nespraviť a zlomiť srdce či celú rodinu. Ja som len žasol nad tým aké úžasné zvyky majú židovské rodiny keď žehnajú. V našej modernej spoločnosti už mnohé dobré zvyky upadli do zabudnutia.

Komu je určená?

Je to kniha, ktorú by si mali určite prečítať všetci predtým ako si založia rodinu. Väčšina knihy hovorí práve o rodičoch a ich potomstve, o tom ako žehnať už od malička. Všetci túžime aby naše potomstvo malo úspech a požehnanie, ale naozaj tomu aj pomáhame? Naozaj povzbudzujeme deti v tom, v čom sú dobré a sme pre nich oporou? Je naša láska k nim bezpodmienečná? Toto všetko formuje ich životy.

Posledné kapitoly sú určené pre tých, ktorí cítia že sa im v minulosti nedostalo požehnania a prijatia v rodinách a potrebujú to. Nikdy nie je neskoro napraviť chyby, dokonca aj keď rodičia nám už chýbajúce požehnanie nemôžu dať.

Záver

Túto knihu určite odporúčam všetkým. Nedá sa prečítať za jeden večer ako román, ale každý deň dáva nové možnosti ako zmeniť nielen seba ale aj svoje okolie, ako byť požehnaním pre druhých. Je to ucelený pohľad na do hĺbky a podstaty požehnania.

Knihu nám venovalo kníhkupectvo Kumran. Knihu si môžete zakúpiť v on-line obchode Kumran.