Godzone ONE tour 2011

GodzoneV rámci týždňa Cirkvi pre mládež sa uskutoční Godzone ONE tour 2001. Prinášame vám pozvanie od Jula Slováka, člena teamu projektu Godzone.

Áno, možno si iba „JEDEN“, ale stále si „JEDINEČNÝ“. Príď spolu s nami v JEDNOTE zažiť Godzone „the ONE“ tour 2011 a osláviť JEDINÉHO Boha – Kráľa kráľov. Áno, aj TY si súčasťou tejto generácie, ktorá má v rukách vplyv na svoje okolie, a aj keď si iba JEDEN – nikto iný nie je ako TY !! Veríme, že táto generácia má potenciál stať sa nepremožiteľnou v šírení Božieho kráľovstva, ak budeme v tomto diele stáť SPOLU ako JEDEN!

Téma tohtoročného turné je „the One“ ako Boh, ktorý je jeden a „the ONE“ ako to, že každý z nás je jedinečný. Každý má obrovský potenciál meniť okolie, v ktorom žijeme. Ak tento potenciál spojíme do jednoty, môže vzniknúť niečo neodolateľne mocné. Božia sila sa bude šíriť ďalej a ďalej. 

Keď som chodil do školy, naša trieda bola taká klasická – na začiatku nikto nejako nepil alebo nefajačil. No tiež som si všimol, že stačil jeden spolužiak, ktorý nabádal partiu na cigarety, drogy a podobne, a postupne celá trieda začala chodiť spolu na chaty tohto typu. A tak som sa pýtal sám seba, čo robím zle a ako je možné, že jeden človek dokáže ovplyvniť 30 spolužiakov a doviesť ich k alkoholu, prípadne k drogám, a ja som ich nedokázal priviesť k Bohu a vytvoriť spoločenstvo, alebo niečo podobné. Myslím si, že málo využívame potenciál, ktorý Boh do nás dal. Sme jedineční ľudia s jedinečnými talentami a úžasnými darmi. Túžime, aby sme počas Godzone tour vykopali svoje zahrabané talenty a pustili sa do nových ťažkých vecí v Ním. Aby sme objavili svoj potenciál a aby sme spolu, každý vo svojej jedinečnosti stáli ako JEDEN.

Veľmi túžime, aby v mestách Slovenska aj počas Godzone tour 2011 bolo oslávené jediné meno, ktoré je toho naozaj hodné – meno JEŽIŠ. Nechceme propagovať náš projekt, vyrábať aktivity, alebo zažiť skvelú atmosféru, no sme hladní po Jeho prítomnosti, po Jeho láske, po ňom JEDINOM! Veríme, že aj počas tour 2011 sa Boží ľud zjednotí v JEDEN hlas a ulicami bude znieť JEDNO evanjelium, bude vyvýšené JEDNO meno a spolu, každý vo svojej JEDINEČNOSTI, budeme v JEDNOTE volať meno JEŽIŠ.

Turné je najväčšia akcia, ktorá je náplňou práce Godzone projektu a pripravuje sa priebežne po celý rok. Godzone tour, to je večer plný hudby, zábavy, projekcie, divadla, svedectiev, slova a chvály. Podujatie sa uskutoční v dňoch 14-19.11.2011, v 6 mestách Slovenska, so začiatkom programu o 18:00 v každom meste. Vstup je zadarmo. Bližšie info nájdete na stránke www.godzone.sk.


Tešíme sa na každého jedného z vás a veríme tomu, že Pán Boh má pripravené oveľa viac ako si vieme predstaviť.

Julo Slovák
Godzone team