O čom je Campfest?

Campfest 2010 - VIP zóna5. až 8. augusta 2010 zažije viac ako 4000 mladých ľudí výbornú atmosféru jedného z najväčších kresťanských festivalov – Campfest 2010. Festival plný umenia, hudby, divadla, filmov, seminárov, diskusií, workshopov, športu i hier. Čas modlitieb a chvál. Priestor na otváranie dverí a zanechávanie stôp. „VIP zóna“, do ktorej ma prístup každý mladý človek je hlavnou témou tohto ročníka.

Počas festivalu prebieha program na piatich pódiách pod veľkými stanmi. Sú k dispozícii atrakcie ako trampolína, vodný futbal, skákací hrad, stolové spoločenské hry, rôzne športy. Poradenský stan s trénovanými služobníkmi je otvorený pre pomoc a modlitbu s každým, kto to potrebuje. Modlitebný stan je otvorený 24 hodín.

Za organizáciou CampFestu stojí tím mládežníckych pracovníkov z rôznych kresťanských cirkví. CampFest je preto viac ako akcia, viac ako festival. Je spoločným vyjadrením záujmu o mladých ľudí na Slovensku. Festival je inšpiráciou pre mnohé následné aktivity v mestách a dedinách, za ktorým stoja najčastejšie návštevníci CampFestu. Rozhodujú sa byť užitočnými pre svoje okolie.

Ľudia, hudba, zábava, prednášky

Danielova generácia: 11-dňový dobrovoľnícky tábor s 180 účastníkmi, ktorí majú možnosť stať sa súčasťou organizačného tímu CampFestu. Zámerom projektu je dať priestor teenegerom zapojiť sa do zmysluplnej práce. Cez ňu môžu byť budované aj ich charaktery a životné vízie.

Na dobrovoľníckom pobyte nesmie chýbať campovanie, hudba, hry, šport, prezentácie, praktické školenia a tiež témy o VIP zóne a ako sa stať jej súčasťou.

V spolupráci s obcami Kráľova Lehota a Hybé organizujeme hromadné brigády, v rámci ktorých sa dobrovoľníci zapoja do praktickej práce. Čistenie ciest, kanálov a pomoc pri prácach, o ktoré nás starostovia a farári v obciach požiadajú.

Prostredníctvom všetkých týchto aktivít zdôrazňujeme hlavnú myšlienku CampFestu – Čo naozaj znamená byť vo VIP zóne.

Koncerty