Paddy Kelly z Kelly Family na Slovensku

Paddy Kelly na Slovensku

Bratia z Kongregácie sv. Jána Evanjelistu z Francúzska organizujú modlitbové večery v Bratislave a Žiline. Viesť ich bude brat John Paul Mary, ktorý bol pred vstupom do rehole známy ako Paddy Kelly z hudobnej skupiny Kelly Family.

Zámerom evanjelizačných večerov s bratom John Paul Mary je priniesť Krista do sveta, najmä k mladým, v duchu sv. Jána Apoštola a milovaného učeníka. Svedectvo jeho skutočného životného príbehu má veľký účinok na kresťanov i neveriacich. Hudba je ďalším silným prvkom, ktorý pomáha otvárať srdcia a vovádza ich do prítomnosti Božských Osôb a k zjaveným tajomstvám počas týchto večerov, ktoré sa uskutočňujú vo veľkých kostoloch. Modlitba, Božie Slovo a sviatosti sú predstavované a predkladané novým a presvedčivým spôsobom. Všetko, čo brat John Paul Mary, v sprievode jedného zo spolubratov sv. Jána, hovorí, spieva a robí, je s úmyslom umožniť veriacim hlbšiu skúsenosť Božej lásky, a neveriacim – z ktorých ho mnohí poznali ako Paddyho Kellyho a ktorí prídu jednoducho zo zvedavosti – objaviť Ježiša, Máriu, vieru a Cirkev.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stánke odkiaľ pochádza i citovaný text.

Súvisiace odkazy:
Udalosť na Facebooku – Žilina 26.3.2010
Udalosť na Facebooku – Bratislava 25.3.2010
Rozhovor s Paddym