Pápež na YouTube

Benedikt 16, AustráliaZnáma služba YouTube bola vybraná ako internetové médium prezentácie Vatikánu a Pápeža na internete. Spustili svoj vlastný video kanál 23.1.2009 o 12:00 hodine. Vatikán začal s Googlom (ktorý prevádzkuje službu YouTube) veľkú spoluprácu. Spoluprácu prezentovali aj na tlačovej konferencii spoločnosti Google.

I keď Vatikán má vlastné média na šírenie informácii (Vatikánske rádio, vlastnú televíziu CTV),  rozhodli sa publikovať príspevky priamo na YouTube. Ako hovoria: „Katolícka cirkev chápe túto príležitosť, chce ju uchopiť a prispieť tak aj prostredníctvom internetu a stránky YouTube k spájaniu Katolíckej cirkvi„. Vatikán si uvedomuje, akú silu má internet. Veď už na Vianoce v roku 1995 spustili oficiálnu vatikánsku stránku (za pápeža Jána Pavla II.)

Iniciatíva začala začiatkom januára, keď Benedikt XVI. publikoval myšlienku k 43. svetovému dňu spoločenských dorozumievacích prostriedkov. Myšlienka znie: „Nové technológie, nové vzťahy. Podporovať kultúru rešpektovania, dialógu a priateľstva.“ Poslednou výzvou Svatého Otca, pápeža Benedikta XVI. z jeho príhovoru pre mladých je, aby v digitálnom prostedí svedčili a snažili sa šíriť slová evanjelia. Pápež Benedikt XVI. podporil i myšlienky sociálnych sietí a založil si profil na Facebook.

Takýmto spôsobom môžete pápežovi napísať aj mail, ktorý si prečitajú aspoň jeho pracovníci :). Tiež spolupracujú s medzinárodnou kresťanskou katolíckou televíziou H2ONews na YouTube.

Ján Pavol II