Preklad review od Dave Wooda z www.delirious.org.uk

Press fotoDave Wood, správca najväčšieho fanúšikovského webu mi dal povolenie preložiť a publikovať jeho review (hodnotenie) nového DVD od Delirious? Now Is The Time – Live At Willow Creek. Preklad môžte očakávať behom tohto týždňa.

Požehnaný deň