Rozhovor s Hillsong: ,,Vedenie chvál je výzvou a zároveň povolaním.“

Hillsong v RužomberkuV rámci God Is Able – európskeho turné austrálského Hillsongu sa aj na Slovensku v polovici septembra zjednotila Kristova cirkev vo chvále. Burácajúca oslava Ježišovho mena zachvátila večerný Ružomberok vo vypredanej športovej hale „Koniareň“ a na chvíľu ste mohli mať pocit, že aspoň tušíte ako to bude raz v nebi vyzerať.

Hillsong Live, ktorí sú na svetovej scéne už takmer 20 rokov, tvoria hudbu dobre známu vášmu uchu. Slovenské preklady piesni ako je Vládca, Môj Ježiš, či Hossana boli po prvýkrát podané v pôvodnej verzii samotným originálom aj u nás na Slovensku.

Tak ako každý rok vydávajú Hillsong svoju čerstú zbierku chvál v podobe nového albumu, tak sa aj tentokrát na svojom turné God Is Able predstavili s novou rovnomennou skladbou. Na otázku prečo tento austrálský fenomén vyšiel so svojím novým album práve pod týmto názvom, odpovedali jednoducho opierajúc sa o Božie slovo : ,,V našom zbore sme nedávno napísali pieseň Boh je schopný, Boh je mocný. Názov pochádza z Efezanom 3, 20, kde sa píše, že Boh je schopný vykonať ďaleko viac, než si môžeme priať. Je to pieseň, ktorá je zároveň vyznaním vieri v tých najlepších i najhorších obdobiach života. Vyznáva, že Boh ostáva stále ten istý, že má veci vo svojich rukách a je schopný vstúpiť do akejkoľvek situácie.“

Pri písaní textov piesní sa worshipleadri opierajú o Božie slovo. ,,Inšpiráciu hľadáme kdekoľvek. Určite vtedy, keď môžem čítať o Božích veciach. Písanie piesní pre cirkev musí vychádzať zo štúdia Biblie a myslím, že povolaním ľudí, ktorí píšu piesne pre cirkev je, aby išli ďalej než je len osobný prejav. Cieľom musí ostať spájanie ľudí s Bohom a do textov je potrebné pridať pravdu, ktorú môže vyjadriť ktokoľvek.“

Hillsong

Hudobní nadšenci, ktorí sa o túto kapelu bližšie zaujímajú s určitosťou vedia, že Hillsong nie je len jeden a má rôzne prívlastky. Preto sme poprosili členov, aby nám priblížili pozadie dvoch najznámejších zborov Hillsong LIVE a Hillsong UNITED: ,,Môžno je to zrejmé, ale je dôležité povedať, že Hillsong je cirkev založená pastorom Brianom a Bobby Hustonovcami, takže LIVE aj UNITED je vyjadrením uctievania nášho zboru, našej cirkvi. Hillsong UNITED vznikol na báze mládežnickej služby tohto zboru a je určitou formou uctievania v našej cirkvi. Hillsong LIVE je však takým globálnym vyjadrením uctievania nášho zboru, čo reprezentujú aj nahrávky, ktoré robíme. Naša kapela je zložená z ľudí, z rôznych zborov Hillsongu, napríklad Eric je zo Štokholmu a Juliet z Londýna. My ostatní pôsobíme v Sydney. Sme zložení z rôznych kontinentov, ale toho istého zboru Hillsong. Takže na záver Hillsong LIVE a UNITED sú dva jedinečné prejavy uctievania našej cirkvi.“

Počas turné HILLSONG navštívil rôzne európske mestá, ako napríklad Madrid, Oslo, Hamburg či Záhreb. V Austrálii a Európe je veľmi rozdielna kultúra, zaujímalo nás preto, či tento rozdiel v kultúrach možno badať aj v uctievaní. ,,Ako tu už bolo spomenuté, sme lokálny zbor a to, čo robíme je o lokálnom zbore. Či už vedieme chvály v Štokholme, alebo v Austrálii, vždy je to o lokálnom zbore. Naše turné má takisto túto myšlienku – ísť a podporovať lokálne zbory v Európe. Samozrejme, ako chodíme po Európe tak je očividné, že sú to veľmi rozdielne kultúry. Vieme, že niektoré časti Európy sú veľmi sekulárne, ale o to viac si myslíme, že je potrebný práve lokálny zbor( spoločenstvo).
Bolo pre nás veľmi povzbudivé, ako boli vypredané haly v rôznych mestách. Rád by som k tomu ešte pridal, že sme presvedčení o sile uctievania v živote jednotlivca, a obzvlášť sme presvedčení o role uctievania v cirkvi. Uctievanie a chvála majú nesmiernu schopnosť spájať ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych kultúr, z rôznych pozadí, a preto aj dnes večer bude oslavou spájania ľudí s rôznym pozadím a to s jedným cieľom – vyvýšiť meno Ježiš.“

Hillsong

Keď sa pozrieme na posledné DVD záznamy Hillsongu, vidieť tam úžasnú produkciu, hudobné nástroje, svetlá. Myslíte, že to tak bolo aj keď začínali? Určite mali ťažšie začiatky, tak ako aj mnohé chválové kapely na Slovensku. Eric Liljero zo Švédska hovorí o nedávnych začiatkoch v Hillsongu Štokholme: ,, Ja budem hovoriť za náš zbor vo Švédsku, s ktorým sme začali pred 4 rokmi. Bolo nás desať ľudí v miestnosti ako je táto. Keď chválospevka vyšla na svet, tak bolo viac ľudí na pódiu ako ľudí v samotnej miestnosti. Samozrejme, bol to kus cesty, ktorý sme prešli,  keď sa budoval Hillsong zbor vo Švédsku, ale povzbudením pre ľudí je, že ak sa vy rozhodnete dať Bohu svoje najlepšie veci – svoj najlepší čas, najlepší talent aj najlepšie finančné prispievanie zboru( spoločenstvu), je neuveriteľné čo s tým Boh dokáže spraviť.

Minulý týždeň sme boli v Štokholme, mali sme tri bohoslužby, viac ako 2000 prítomných ľudí a asi sto rozhodnutí nasledovať Krista. Koniec koncov je to vždy o ľuďoch, konkrétne o nás, ktorí sme sa rozhodli dať Bohu všetko, čo sme mali a rozhodli sa investovať to do lokálneho zboru(spoločenstva). Zároveň musí byť povedané, že všetky tie svetlá, technika, dym, to sú len určité veci, ktoré nám majú pomáhať. Je to predovšetkým o Ježišovi Kristovi, ktorý je centrom a vždy to tak aj bude. Dnešný večer bude o Ježišovi Kristovi.

Reuben Morgan po bohatých skúsenostiach s vedením chvál povzbudzuje mladých začínajúcich worshipleadrov svojimi radami: ,,Vedenie chvál je výzvou, a zároveň povolaním. Prvá dôležitá vec je, aby si naďalej hľadal Boha. Ak máme viesť chvály, tak tam musí byť prítomný On. My ľudské životy zmeniť nedokážeme, ale dokáže to Boh a na ňom sme závislí. Pracuj na svojom talente. Čokoľvek v čom si dobrý, rozvíjaj a pracuj na tom. Nikdy nehoď svoju sebaistotu. V pozícii vedúceho chvál je veľmi ľahké stratiť sebavedomie a je potrebné vždy nájsť spôsob, ako sa postaviť na nohy a začať znova napredovať.

Hillsong

Keď členovia Hillsongu začali písať piesne pre cirkev, ani netušili, ako postupom rokov ovplyvnia nielen worshipovú scénu, ale aj evanjelizáciu na celom svete. Ako sami povedali, ich pôvodným zameraním nebolo preraziť a zabrať popredné miesta v rebríčkoch, ale zameriavali sa, tak ako aj doteraz, na zhromažďovanie ľudí v zboroch a spoločenstvách. „Chceme vidieť ako ľudia v našom okolí nachádzajú Krista a vyvyšujú ho. Naše albumy, turné, piesne sú len prejavom toho, že to preteká zvnútra von. A tým čo vidíme, čo sa za posledné dekády udialo, sme pokorení a užasnutí. Muselo to byť jedine Božou milosťou.“

Každému vyhovuje niečo iné, každý vie chváliť a uctievať Boha iným spôsobom. Čím osobne je chvála pre worshipleadrov Hillsongu? Juliet, ktorá vedie chvály v Londýne vyjadrila svoje ponímanie chvály takto: „Pre mňa osobne je chvála takým prejavom všetkého toho, čo som získala, čo je vo mne vo vnútri. Takisto je to prejav tých skúseností, kedy som mohla cítiť, že Boh ku mne hovoril a prejav vecí, o ktorých mi Boh hovoril. A je to možno taký môj vnútorný prejav toho, čo chcem ľuďom povedať, čo je Božia láska a milosť pre ľudí.

Vedenie chvál je v skutočnosti náročné. Speváci sú ľuďom stále na očiach, vidia ich tisícky ľudí modliť sa. Dá sa užívať si osobnú modlitbu s Bohom rovno na pódiu? Ako Reuben Morgan povedal, je nesmierne dôležité udržiavať si vzťah s Pánom Bohom čerstvý a osobný. ,, Ja som kresťanom už 17 rokov, za tie roky sa toho v mojom živote veľa zmenilo. Keď som prežil svoje znovuzrodenie, ešte som študoval, potom som sa oženil a vstúpil do služby. To čo sa snažím povedať je, že aj vzťah s Bohom prechádza rôznymi zmenami a sám som musel hľadať vo svojom živote spôsoby, ako sa udržiavať čerstvým. Je to výzva na dennodennej báze. Keď príde čas postaviť sa na pódium, tak jediné, čo môžeme spraviť, je dôverovať Bohu, že on to vezme ďalej. My spravíme našu časť – to, čo zmôžeme s našimi piesňami, s technikou a osvetlením. Môžeme cvičiť koľko len chceme, ale je to Boh, ktorý mení životy. Na to sa vždy treba upriamiť..“